© 2015 Sokoflok slovakia, s.r.o.
Prezerať

rules

O firme


Spoločnosť Sokoflok Slovakia, s.r.o. pôsobí na území SR od roku 1995 ako výhradný zástupca francúzskeho producenta SNF, s.a.s. so sídlom v Andrezieux , ktorý je výrobcom organických polymérov (flokulantov ) a koagulantov s ročnou kapacitou 790.000 T.
Hlavným cieľom našej spoločnosti je dovoz , distribúcia a servis spojený s aplikáciou týchto produktov.

o firme