© 2015 Sokoflok slovakia, s.r.o.
Prezerať

Sedimentácia

Sedimentácia


Sedimentácia je základným separačným procesom pre oddelenie tuhej fázy od vody v procese čistenia odpadových vôd ako aj pri výrobe pitnej vody a hlavne tam, kde je sedimentácia prirodzenou vlastnosťou tuhého podielu. Problémom sedimentácie môže byť jej rýchlosť, nakoľko niektoré častice vzhľadom na svoju veľkosť a hmotnosť môžu za ideálnych podmienok sedimentovať aj niekoľko hodín až dní. Použitie koagulantov a flokulantov výrazným spôsobom napomáha ku oddeľovaniu tuhej fázy od vodnej hlavne formou zväčšenia veľkosti a hmotnosti vločiek. Tým sa zabezpečí zvýšenie rýchlosti sedimentácie ( to napr. umožňuje zvýšenie prietokov alebo zmenšenie rozmerov sedimentačných nádrží) , zvýšenie čistoty vody nad sedimentom, ako aj výrazné zahustenie sedimentu.

 

 

 

sedimentacia