© 2015 Sokoflok slovakia, s.r.o.
Prezerať

Aplikácie

aplikacie

Rôzne

V dnešnej dobe je použitie polymérov veľmi rozšírené a ďalej sa ich pole použitia rozširuje. Hoci sa v niektorých prípadoch ich použitie javí ako ekonomicky nevýhodné, bez ich použitia by boli niektoré technológie úplne nefunkčné, pričom sa v budúcnosti bez nich nezaobídeme:   Čistenie tokov riek a odstraňovanie sedimentov sedimenty riek a nádrží,   Málo ale výdatné zrážky – zabránenie erózii pôdy flobond ,   Zachytávanie vody pre koreňový systém rastlín, kvetov, mladých sadeníc stromov superabsorbenty   Znižovanie prašnosti v procese výroby a spracovania kameňa a piesku anti dust