© 2015 Sokoflok slovakia, s.r.o.
Prezerať

Čírenie

Čírenie vôd

Jedna zo základných aplikácií v procese výroby technickej-úžitkovej a pitnej vody. Tento pojem a technika sa využíva aj pri čírení odpadových vôd hlavne z priemyselnej výroby. Čírením sa odstraňujú tie nečistoty, ktoré nemožno odstrániť ani usadzovaním, ani filtráciou. Ide najmä o jemné , koloidné látky, ktoré zapríčiňujú zákal vody. V procese čírenia vôd sa dávkovaním koagulantov narúša rovnovážny stav koloidných častíc ( elektrický náboj, odpudivé sily) a vytvárajú sa malé vločky. Ich rozmer potom narastá v závislosti od doby pomalého miešania a pridávania vločkotvorného činidla ( flokulantov ) následnou sedimentáciou sa vločky z vody odstránia a takto pripravená voda ide do spotreby, resp. na ďalšie spracovanie a dočistenie. Na chemikálie používané pri príprave pitnej vody sú kladené zvýšené hygienické požiadavky.