© 2015 Sokoflok slovakia, s.r.o.
Prezerať

Flobond

Flobond

Produkt je účinný stabilizátor pôdy na báze polyakrylamidu (PAM). Je to práškový alebo emulzný, vodou rozpustný anionický polymér s vysokou molekulovou hmotnosťou. Použitím produktu je možné redukovať eróziu pôdy spôsobenú hladinou odtekajúcej vody a zvyšuje priepustnosť pôdy.

 

Metóda účinku: Produkt  aktivuje jemné častice pôdy , ktoré by inak boli odplavené hladinou odtekajúcej vody. Rozpustením PAM vo vode dochádza k rozkladu na ióny draslíka a ku vzniku záporného náboja molekuly, na ktorú budú koloidné častice pôdy prichytené.

 

Výhody: Zvyšuje súdržnosť čiastočiek pôdy tak, že len malé množstvo kalu je odplavované tečúcou vodou. Stabilizuje pórovitosť zeminy a pretrváva dobrá priepustnosť vody zeminou. Významne redukuje lúhovanie výživy ( fosfáty a dusičňany) a pesticídov v odtekajúcich vodách. Prináša zvýšenie rýchlosti klíčenia o 35 % pre rastliny citlivé na vytváranie kôry na pôde.

 

Aplikácia:

 

Produkt sa aplikuje vo forme pracovného roztoku pripraveného vopred v samostatných jednotkách, alebo sa pridáva priamo do zavlažovacej vody, alebo sa aplikuje v suchej forme rozprašovacími strojmi.

 

flobont