© 2015 Sokoflok slovakia, s.r.o.
Prezerať

Flotácia

Flotácia

Flotácia je prevažne fyzikálnochemický proces separácie látok z vody ( opak sedimentácie) , pričom sú tieto látky vynášané na hladinu, z ktorej sa následne odstraňujú. Využíva sa hlavne tam, kde tuhý podiel je ľahší ako voda. Hlavne sa jedná o spracovanie vôd a kalov vznikajúcich pri výrobe papiera (vlákno), mäsiarskom a mliekarenskom priemysle (tuky), metalurgickom a strojárskom priemysle ( oleje, mazadlá, rezné kvapaliny) a iné. Na účel flotácie sa využívajú tzv. flotačné zariadenia, ktoré sú vybavené systémom pre prevzdušnenie čisteného média a systémom na zberanie flotátu (obsah tuhého podielu vyneseného vzduchom na hladinu). Pri tomto systéme čistenia je za pomoci koagulantov a flokulantov potrebné vytvoriť dostatočne veľký povrch vločiek , na ktoré sa naviaže vzduch a ten ich vynesie na otvorenú hladinu. Pri tomto princípe čistenia vôd použitie koagulantov a flokulantov podobne ako pri sedimentácii zabezpečuje zvýšenie prietokov cez zariadenie, zvýšenie čistoty vody , ako aj výrazné zahustenie flotátu .   flotacia