© 2015 Sokoflok slovakia, s.r.o.
Prezerať

Koagulanty

Koagulanty:

Použitie v systémoch s vysokým podielom koloidných častíc, hlavne pri výrobe technologickej vody ale aj pitnej vody spôsobom čírenie , sedimentácia , flotácia .

 

Delia sa na :

  • Organické koagulanty – využitie hlavne pre znečistené odpadové vody s vysokým podielom koloidov, ako predpríprava pre sedimentáciu alebo flotáciu za pomoci flokulantov . Sú vyrobené na báze živíc a dodávajú sa v roztokových formách s max. 50% podielom aktívnej zložky . Ph produktov sa pohybuje na úrovni ph =5,0.
  • Anorganické koagulanty – využitie ako organické koagulanty s tým rozdielom, že ph produktu je < 1-2. Sú vyrobené na báze solí kovov a ich účinnosť je významná hlavne pri čírení technologických vôd

 

Balenie: 25 kg bandasky, 225 kg sudy, 1100 kg ibc kontajnery

  • Bentonity – samostatná skupina anorganických koagulantov, hlavné využitie pri čistení odpadových vôd ako aj pri spracovaní kalov v papierenskom priemysle.

 

Balenie: 40 kg vrecia, big bag, autocisterna