© 2015 Sokoflok slovakia, s.r.o.
Prezerať

Produkty

b2

Flokulanty

Vo všeobecnosti sa flokulanty používajú všade tam, kde je potrebné v systéme oddeliť tuhú fázu od vodnej spôsobom sedimentácie , flotácie , zahustenia alebo odvodnenia
V zásade sa delia podľa :

  • Charakteru náboja : na kationaktívne, anionaktívne a neionogénne.
  • Veľkosti náboja: rozsahu 0 -100%
  • Dĺžky reťazca polyméru ( molekulovej hmotnosti ) : s krátkym, dlhým a veľmi dlhým reťazcom
  • Formy a tvaru : práškové ( kryštál, gulička) a emulzné
  • Obsahu voľného monoméru : štandardné a pre výrobu pitnej vody

Predpokladom správneho výberu flokulantu je laboratórny test a základné informácie o aplikácii použitia ,napr.: typ kalu, obsah organického podielu, ph systému , princíp odvodňovacieho stroja, tvar a rozmery sedimentačnej nádrže, prietoky a pod.

Balenie: prášková forma: 25 kg pe vrecia, 750 kg veľkoobjemové vrecia (big bag)

Emulzná forma: bandasky 25 kg, sudy 210 kg, IBC kontajner ( 1050 kg).

Pre bližšie určenie typu flokulantu nás prosím kontaktujte