© 2015 Sokoflok slovakia, s.r.o.
Prezerať

Superabsorbenty

Superabsorbenty

Polyméry vykazujúce superabsorbčné vlastnosti.

 

Sú dodávané ako biely prášok s veľkosťou častíc od niekoľko mikrónov do 3 mm. V kontakte s vodou polymér túto pohlcuje a mení sa v gél. Vo vzťahu ku hmotnosti polyméru absorbujú viac ako 500 násobné množstvo destilovanej vody. Soli rozpustené vo vode znižujú absorpčnú schopnosť polyméru. Na rozdiel od mnohých látok , ktoré môžu vodu pohlcovať, sú polyméry tejto rady schopné pohltenú vodu spätne uvoľňovať a častice sa môžu vrátiť do svojej pôvodnej veľkosti. Voda môže byť spätne získaná metódou tepla alebo vysokého tlaku. Sú určené pre dosiahnutie optimálnej retencie – schopnosti zadržiavať vodu v pôde. Zapracovaním polyméru do pôdy sa zlepší jej štruktúra a schopnosť uchovávať vodu . Znižuje sa vylúhovanie živín, podporuje zásobovanie koreňových systémov vodou. Polyméry môžu byť použité pri zahrňovaní sadeníc k dosiahnutiu vyššieho obsahu vody v ich okolí. Superabsorbčné polyméry môžu byť použité k fixácii častíc zeminy formou vytvárania komplexov , ktoré vznikajú zapracovaním zosilňujúcich látok do pôdy. Tento proces môže byť upravovaný prídavkom rôznych substrátov, ako sú napr. uholné kaly, piesok, íl, piliny , atď. Rôzne aplikácie vyžadujú gel s rôznou koncentráciou. Všetky typy budú nasýtené vodou najneskôr do 3 hodín.

supbabsorbery