© 2015 Sokoflok slovakia, s.r.o.
Prezerať

zahusťovanie

Strojné zahusťovanie kalov

Táto aplikácia v súčasnej dobe v niektorých prípadoch hlavne v procese čistenia odpadových vôd nahrádza prirodzenú sedimentáciu. Svojim princípom sa zhoduje s odvodňovaním kalov a na tento účel sa využívajú zariadenia podobné zariadeniam pri odvodňovaní, pričom je však vylúčená , resp. obmedzená časť tlakového namáhania vyvločkovaného kalu. Zahusťovanie zabezpečuje spracovanie kalu o vstupnej sušine pod 1% , ktorý po zahustení dosahuje hodnotu 4-6%. Takto upravený kal sa bežne ďalej spracováva napr. v anaeróbnom stupni ČOV. Niektoré zahusťovacie zariadenia dosahujú výkony 60-100 m3 kalu/hodinu. Pre zahusťovanie kalov je vo väčšine prípadov potrebné použiť flokulanty , ktoré zabezpečujú zvýšenie filtračných rýchlostí , čistoty filtrátu a dosiahnutie požadovanej sušiny kalu na výstupe zo zariadenia. V súčasnej dobe sa na tento účel využívajú flokulanty v emulznej forme, ktoré v porovnaní s flokulantami v práškovej forme umožňujú vyššie výkony zahusťovania pri dosiahnutí vyššej sušiny na výstupe.