© 2015 Sokoflok slovakia, s.r.o.
Prezerať

Zrážanie penenia

Zrážanie penenia.

Ľahké penenie vo všeobecnosti nespôsobuje problém. Ale pri výskyte súvislej, ťažkej peny vznikajú problémy v technologických procesoch, hlavne pri riadení technologických procesov v závislosti na meraní hladín, prietokov, v nedostatočnom zamiešavaní chemických reaktantov a neposlednej miere kazí finálny vizuálny výsledok technologických postupov. Za účelom potláčania tvorby peny sú vyvinuté odpeňovače . V prevažnej miere sa odpeňovače používajú pri potláčaní už vytvorenej peny, v niektorých postupoch sa dávkovaním predchádza jej vzniku. Pre určenie vhodnosti odpeňovača sa vykonáva bublinkový test, ktorého výsledkom je graf, z ktorého je možné určiť vhodný typ odpeňovača vzhľadom na rýchlosť potláčania peny ako aj stabilitu odpeňovača voči spätnej tvorbe peny.

 

graf